Bloemgroepen - 'Fields'

 De talloze predesigned fields vol prachtige bloemcomposities zijn onderverdeeld in groepen naar hoofdkleur van de bloemgroep.